top of page

Konst från nätet

Digitaliseringen har gjort det möjligt för alla som säljer eller förmedlar konst att bedriva sin verksamhet också på nätet. I vår har konsten funnit sin väg till hemmen just via internet i och med att gallerier och museer huvudsakligen hållit stängt på grund av coronaepidemin.


För att skapa klarhet i hur internet kan utnyttjas i konstförmedling intervjuade jag fyra aktörer som säljer eller förmedlar konst: Elina Hämäläinen från Galleri Sculptors Skulpturbutik, Pia och Patrik Edman från konsthandeln Taiko, Henna Harri från fotogalleri Hippolyte och Katariina Lager från Målarförbundet.


På sommaren blir det åter möjligt att uppleva konst i gallerier och museer runtom i landet! Webbutiker, gallerier, artotek och andra aktörer erbjuder dock fortsättningsvis möjligheter att se och skaffa konstverk också på distans. Många konstnärer säljer också själva sina verk på sina egna webbsidor och visar dem t.ex. på Instagram.Heli Rekula, Gator, 2012. FOTO: Minna Kurjenluoma, Fotogalleri Hippolyte


”Tillgänglighet och lätthet är vår styrka i näthandeln. Tanken är att konsthandel inte behöver ses som någonting förskräckligt seriöst eller elitistiskt.” -Elina Hämäläinen, Skulpturbutiken (Galleri Sculptor)

Galleri Sculptors Skulpturbutik som säljer små skulpturer dök upp på nätet i slutet av 2019. Butiken visar och säljer verk av medlemmar i Finska Skulpturförbundet. Verken presenteras med 360 graders fotografier. Samtliga verk kan också beskådas och köpas i det fysiska galleriet. Skulpturbutikens utbud ger en god överblick över samtidsskulpturens mångfald.

Elina: ”Nuförtiden används en brokig mångfald av material. Många använder flera material och rör sig fritt mellan olika konstformer, vilket är särskilt intressant. I Skulpturbutiken kan man göra sökningar på verk efter material, form, motiv, pris och konstnär.”Galleria Sculptor håller åter öppet normalt från och med juni. På galleriet visas bl.a. Tuuli Saarekas utställning Stadsliv. FOTO: Titus Verhe.


Jämfört med målningar och grafiska verk kan det kännas nytt och främmande att köpa en skulptur till hemmet. En novis kanske funderar var skulpturen kunde placeras.

Elina: ”Man kan placera skulpturer nästan var som helst, vi har också sådana som kan hängas upp på väggen. Det är dock klokt att beakta materialet och inte placera till exempel ett verk av gips på ett ställe där man rör sig mycket. Exempelvis bronsverk kan placeras friare. Det lönar sig att helt enkelt börja från vad man själv gillar. På våra webbsidor finns också en köparens guide som ger tips åt den som vill köpa ett verk.”Titti Schulman hittade i Skulpturbutiken den perfekta födelsedagspresenten åt sin yogande make. Tack vare fotografierna var det lätt att skapa sig en bild av verket, och också platsen för verket i det gemensamma hemmet hittades fort. ”Jag är van utställningsbesökare, men det här verket köpte jag direkt från nätet. Jag såg skulpturen live först då min man öppnade paketet. Verket gläder oss alltid då det fångar vår blick, och vi gillar det mer och mer för var dag! Det välbehag och den känsla som konst kan ge varar evigt. Dess värde kan inte mätas i pengar.” Verket på bilden: Juha Menna, Yogaman (34), brons, 2016. Foto: Titti Schulman.
På begäran får den potentiella köparen också personlig expertishjälp från Skulpturbutiken.

Elina: ”Köparen kan kontakta oss och berätta om sina önskemål, exempelvis för att hitta ett verk av en viss typ. Vi kan då rekommendera vissa konstnärers verk och på det sättet komma i gång. Tillgänglighet och lätthet är vår styrka i näthandeln. Tanken är att konsthandel inte behöver ses som någonting förskräckligt seriöst eller elitistiskt.”

Utbudet är brett och olika aktörer erbjuder mycket varierande verk, från skulptur till fotografi. Är man på jakt efter ett unikt verk är det därför klokt att vidga vyerna genom att bekanta sig med så många samlingar som möjligt.

Elina: ”Särskilt den som för första gången skaffar ett verk gör klokt i att ta en titt på många olika möjligheter och aktörer. På det sättet blir hela fältet mer bekant.”Pia och Patrik Edman vill via nätkonsthandeln Taiko göra konsten tillgänglig för alla.


”Vi vill krossa myten om att man måste ha kunskap om eller kunna göra förnäma tolkningar av konst för att alls kunna skaffa ett verk. Om verket väcker känslor så är det tillräckligt.” – Patrik Edman, Taiko

Nätkonsthandeln Taiko öppnade 2016. Idén har varit att göra inhemsk konst lätt tillgänglig för den breda publiken och överlag att öka intresset för konst.

Patrik: ”Vi vill krossa myten om att man måste ha kunskap om eller kunna göra förnäma tolkningar av konst för att kunna skaffa ett verk. Om verket väcker känslor så är det tillräckligt. Det finns också olika typer av köpare. Somliga vill uttryckligen göra gallerirundor och skapa sig en helhetsbild, andra vill hitta en lämplig målning att hänga upp ovanför soffan. De här olika behoven kompletterar varandra, och mångsidighet ser vi som en rikedom. Vi efterlyser samarbete mellan fysiska butiker och nätbutiker. Hållbarhet och inhemskt är också för oss en viktig vision som vi vill arbeta för.”

Pia: ”Lika viktigt som att göra konst tillgänglig för alla är det att främja konstnärens utkomst och motivation. Vi vet hur glad en konstnär blir då hans eller hennes verk hittar ett nytt hem via Taiko. Taiko är en viktig kanal särskilt för konstnärer som bor på små orter och för vilka utställningar på annan ort kräver en stor ekonomisk satsning.”

Taikos klientel består främst av unga vuxna som är vana att nätshoppare.

Pia: ”Vi har lyckats bra i att nå en yngre grupp som inte nödvändigtvis har köpt konst tidigare, och det är roligt. 25–30-åringarna är vår största kundgrupp.”

Patrik: ”Och det är uttryckligen unga vi vill nå, unga som inte är vana vid de traditionella aktörerna på konstfältet. Tanken är att få dem att ta steget till följande nivå, att de i stället för möbelaffärens New York-affisch eller en canvastavla väljer äkta konst, skaffar någonting hållbart som lever vidare och skapar stämning under en längre tid.”Före sitt första egentliga konstköp hade Laura Aimola följt olika målare mestadels på Instagram. Hon hade länge drömt om att skaffa ett större verk. Då hon sedan i Taikos nätbutik stötte på ett verk hon gillade behövde hon inte fundera länge. Veera Tiainens verk Wedding Dress (2008) tilltalade Laura med sitt aktuella motiv. ”Det riktigt knäppte till i skallen! Verket berättar om moderskap och småbarnsåren! Nu när jag själv är på moderskapsledighet passar det precis in i min livssituation. Min partner och jag har just förlovat oss och ska snart gifta oss, så jag köpte på sätt och vis verket i förhand som en bröllopsgåva åt mig själv. Det har berett mig enorm glädje!” På bilden: Veera Tiainen, Wedding Dress, akryl, 2008.


Taiko hjälper kunden att välja rätt verk med hjälp av bilder, kompositionstjänst och verkfakta från konstnärerna. Urvalets kvalitet övervakas av kurator Emmi Kattelus.

Pia: ”På våra webbsidor kan kunden virtuellt passa in verket på sin plats. Konst är ju ofta ännu vackrare i verkligheten än på webben; om man har gillat ett verk på skärmen så gillar man det nog ännu mer live.”

Patrik: ”Den huvudsakliga uppgiften för vår kurator är att bedöma konstnärernas profiler. Konstnärer som hör till förbundet tas med utan bedömning. Alla andras profiler bedöms av kuratorn på basis av deras utbildning och utställningsverksamhet. Vi accepterar inte vem som helst, man ska vara yrkeskonstnär.”Fotogalleriet Hippolyte säljer också fotoböcker. På bilden Årets fotobok 2019: Johannes Romppanen, Lilja, 2019.”Vi vill anlita människor som också annars arbetar med konst, följer olika strömningar och har fingret på konstvärldens puls.” – Henna Harri, fotogalleri Hippolyte

Fotogalleri Hippolytes försäljningssamling har varit tillgänglig på nätet sedan 2018. En nyhet i samlingen är finalisterna i Årets fotoböcker, som i vår har varit särskilt populära. Via samarbetet med biblioteken kan fotografiska verk också lånas hem.

Henna: ”Fotokonst säljs förstås inte i lika stor skala som grafik och målningar, trots att utredningar visar att framför allt yngre generationer finner just fotokonst intressant. Fotoböckerna i samlingen har väckt stort intresse, och visst är de ju otroligt fina! Där finns nånting åt alla och envar. Via pilotprojektet Låna fotokonst tillsammans med Taike har vi nu också fogat en låneedition till samlingen. Fotografiska verk kan därför nu lånas också från Tölö bibliotek och Åbo stadsbibliotek. På så vis kan den som är intresserad testa verk med ramar i hemmet enligt bibliotekets lånetider. Den här nya möjligheten har klart väckt stort intresse.”

Hippolyte har tillsammans med konstkuratorer tematiserat sin verksamling till helheter.

Henna: ”Vi vill anlita människor som också annars arbetar med konst, följer olika strömningar och har fingret på konstvärldens puls.” Då kan köparen vara säker på att konstnärerna är renommerade proffs och att deras verk tål tidens tand vad gäller både tematik och material.”Piia Pitkänen är speciellt intresserad av fotokonst, och hon gjorde sitt första konstköp på webben på fotogalleri Hippolytes hemsida. För Piia fungerade Hippolytes kuraterade samlingar både som en produktkatalog och som en webbutställning. Den tematiska approachen visar verken i nytt ljus och synliggör också sådana sidor som man kanske inte annat skulle notera. ”För mig är verken inte bara inredningselement, de har alltid också andra betydelser. Det här verket av Vilma Pimenoff är mycket viktigt för mig. Det kommenterar konsumtionssamhället på ett fiffigt sätt samtidigt som det är mycket vackert. Jag följer regelbundet Hippolytes kuraterade helheter, via dem stöter jag på nya intressanta konstnärer och kan också ta del av experters tolkningar av verken.” FOTO: Vilma Pimenoff, Untitled #9 ur serien 21st Century Still Life, pigmenttryck, svart ram, Diasec (matt), 2015.Hippolyte levererar verken upphängningsklara och i önskade mått.

Henna: ”Vi kan också erbjuda flera olika ramar och de finns till påseende på våra webbsidor. Då kunden väl hittat ett verk som intresserar kan alla frågor diskuteras, också ekonomiska arrangemang med delbetalning.”Verken på Målarförbundets verkförmedlingsevenemang kan skaffas efter evenemanget. Kontakta förbundet. FOTO: Jussi Tiainen.


”Vi vill verkligen samarbeta. Alla gagnas av att bildkonsten får större publik och utställningarna fler besökare.” – Katariina Lager, Målarförbundet

Det går också att skaffa konst genom att ta direkt kontakt, även om någon egentlig näthandel inte finns på den aktuella webbsidan. Den professionella personalen hjälper gärna kunden att hitta ett lämpligt verk och kan berätta mer om verken och konstnärerna. Inom konsthandeln fungerar webben ofta just som ett komplement till andra former av förmedling.

Så även på Målarförbundet, som har en lång historia som organisatör av konstförmedlingsevenemang. De årliga evenemangen som riktar sig till en bred publik har ordnats sedan 1980-talet, och för vänner av konst har de blivit ett välbekant sätt att skaffa inhemsk målarkonst.

Katariina: ”I evenemangen spelar också de konstpedagogiska aspekterna en väldigt viktig roll. Evenemangen ger en bred vy över hurdan målarkonst som görs i Finland just nu. Förutom Målarförbundets personal deltar också många medlemskonstnärer i arbetet kring evenemangen. Alla är konstexperter, och publiken kan diskutera direkt med dem. Tröskeln är låg och evenemangen erbjuder således alla intresserade en möjlighet att se konst.”

En viktig del av Målarförbundets verksamhet är att på olika sätt hjälpa och betjäna människor som är intresserade av konst.

Katariina: ”Jag önskar att folk modigt vågar komma fram och ställa frågor och prata, att de tar direkt kontakt. Ingen orsak att vara blyg, också på galleriet får man uttryckligen störa och avbryta personalen, även då vi tycks vara fullt upptagna av arbete där vi sitter bakom våra datorskärmar. Vi är alltid beredda att diskutera och berätta om utställningarna! Man behöver inte heller ha några baskunskaper för att ta kontakt.”Målarförbundets sommarutställningar har förlängts med en vecka. Heli Penttinens målningar och teckningar visas på galleriet till och med den 11 juli. På bilden: Heli Penttinen / För sex sinnen, Smak; blyerts och tusch på papper, 2019.
Verk som visats på Målarförbundets konstförmedlingsevenemang kan i efterskott förvärvas via webben. Verken kan ses på förbundets hemsidor och intresserade kan efter evenemanget höra sig för om möjligheterna att köpa dem.

Katariina: ”Via oss kan en intresserad köpare också få direkt kontakt med konstnären, och vi försöker också på andra sätt hjälpa kunderna att hitta ett verk. Ibland har vi kommit överens med intresserade om var de kan se ett verk. I vissa fall har kunden rentav kunnat besöka konstnärens ateljé. Personligen anser jag att det är svårt att köpa konst enbart via nätet. Det slutliga köpbeslutet fattar kunden ändå först efter att ha sett verket i verkligheten.”

Att köpa konst kräver inte alltid en tjock plånbok.

Katariina: ”Precis som i artotek är det också inom konstförmedling möjligt att köpa på räntefri avbetalning. Vi har exempelvis kunder som köper ett verk med ett års avbetalning, varvid de följande år har hunnit betala bort verket innan de gör sitt nästa köp. Andra lägger vid varje lönebetalning undan ett litet belopp i en särskild konstbudget med vilken de sedan kan göra ett köp då de ser ett lämpligt verk.”

Att köpa konst är alltid ett slags skattjakt. Mångfalden på konstfältet gör jakten särskilt intressant.

Katariina: ”Vi vill verkligen samarbeta. Alla gagnas av att bildkonsten får större publik och utställningarna fler besökare.” ∎


Finska Konstföreningen lyfter under sommaren fram aktörer runtom i Finland som säljer och förmedlar yrkeskonstnärers verk också via webben. Du kan bekanta dig med aktörerna på Finska Konstföreningens Instagramkonto.


Opmerkingen


bottom of page