STIPENDIER

Stipendier till unga konstnärer

ANSÖKNINGSTIDEN

 

Stipendiet kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla konstnärer. Stipendiebeloppet är 6 000 euro. Läs mera.

 

Edvard Richter -stipendier

 

ANSÖKNINGSTIDEN

Edvard Richter-resestipendierna tilldelas bildkonstkritiker inom massmedierna. Det är fråga om ett resestipendium vars syfte är att erbjuda kritiker möjligheter att göra en resa för att skriva en recension eller utveckla sin yrkesskicklighet. Formulera ansökan fritt och uppge till vad du kommer att använda stipendiet samt det ansökta beloppet. Läs mera.

KONTAKT

Adress

c/o Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3

00100 Helsingfors

Telefon

(+358) 45 7731 4315

E-post

Den traditionsrika Finska Konstföreningen bildades redan 1846. Syftet var från första början att stöda finländsk bildkonst genom att köpa verk av konstnärerna. Föreningen delar också årligen ut stipendier och pris och arrangerar utställningar.