top of page

STIPENDIER

Stipendier till unga konstnärer

ANSÖKNINGSTID 1.5.–31.8.2024

 

Stipendiet kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla konstnärer. Stipendiebeloppet är 6 000 euro. Stipendierna delas ut i december.

Åldersgräns: Sökande bör vara högs 35 år gammal då ansökningstiden går ut (31.8.2024).

Studier: I första hand bör sökande ha avlagt grundläggande studier i bildkonst. Ansökningar av sökande som befinner sig i slutskedet av sina studier och redan är yrkesverksamma som bildkonstnär men inte har avlagt en officiell examen (t.ex. då antingen den ena eller båda delarna av slutarbetet är avklarade) avgörs från fall till fall. Stipendiet kan sökas även av personer som saknar yrkesexamen men som har annan kompetens och som arbetar med bildkonst som huvudsyssla.

Tidigare stipendier: Stipendium till unga konstnärer kan erhållas endast en gång.

Stipendiets ändamål: Stipendiet kan beviljas som ett arbetsstipendium, ett stipendium för ett visst ändamål eller ett stipendium för fördjupande bildkonststudier i hemlandet eller utomlands.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. En länk till blanketten läggs ut den 1 maj HÄR. Mer information: info (at) suomentaideyhdistys.fi.

Läs mer om Finska Konstföreningens stipendier till unga konstnärer här.

 

Signe Tandefelt -stipendium

 

ANSÖKNINGSTID​ 1.8.–30.9.2024

Signe Tandefelts stipendium beviljas konstkritiker och skribenter som skriver om konst. Syftet med stipendiet är att ge mottagaren möjlighet att under år 2025 skriva en recension eller delta i ett projekt som utvecklar skribentens yrkesskicklighet. Stipendierna delas ut i december.

Sökande ska i ansökan ge en redogörelse för hur stipendiet kommer att användas samt uppge det ansökta beloppet. Stipendiaterna ska lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. En länk till blanketten läggs ut 1 augusti HÄR. Mer information: info(a)suomentaideyhdistys.fi.

Läs mer om Finska Konstföreningens stipendier till konstkritiker här.

Signe Tandefelt
bottom of page