PERSONAL

Styrelsen för Finska Konstföreningen rf 2020

 

Styrelsen, bestående av ordförande, viceordförande, och fem medlemmar samt två suppleanter, väljes vid årsmötet i april för två år i sänder.

Ordförande: Päivi Karttunen (fil.kand.)
Vice ordförande: Asko Mäkelä (EM)
Styrelsemedlemmar: Antti Huotari (EM), Arto Jurttila (EM), Riitta Ojanperä (FD), Ulla Pennanen (intendent), Antti Tanttu (bildkonstnär)
Suppleanter: Hannu Hokka (EM), Tuula Hämäläinen (jurist)

Nämnder 2020

Medlemmarna och suppleanterna i föreningens nämnder väljes vid årsmötet i april för ett år i sänder och bör de vara medlemmar i föreningen.

Prisnämnden och verkinköpsnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstnärer, samt två suppleanter, av vilka en bör vara bildkonstnär. Litteraturnämnden består av tre medlemmar.

PRIS- OCH STIPENDIENÄMND

Ordförande: Antti Tanttu (bildkonstnär)
Medlemmar: Susanne Gottberg (bildkonstnär), Hanna Johansson (dekan)
Suppleanter: Heini Aho (konstnärsmedlem), Pessi Rautio (fil.mag.)

 

VERKINKÖPSNÄMND

Ordförande: Eeva-Leena Eklund (bildkonstnär)
Medlemmar: Juha-Heikki Tihinen (FD), Paavo Paunu (bildkonstnär)
Suppleanter: Piia Oksanen (kurator), Inka Nieminen (bildkonstnär)

LITTERATURNÄMND

Ordförande: Asko Mäkelä (fil.lic.)
Medlemmar: Johanna Lecklin (bildkonstnär, BildkD), Sini Mononen (bildkonstkritiker, FD)

 

Skattmästare

Hannu Hokka (EM)

Ombud


Jan Förster (chef för Konsthallen)

Andra personal

Byråsekretare: Anna Kinnunen

Producent: Katri Salmenoja

KONTAKT

Adress

c/o Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3

00100 Helsingfors

Telefon

(+358) 45 7731 4315

E-post

Den traditionsrika Finska Konstföreningen bildades redan 1846. Syftet var från första början att stöda finländsk bildkonst genom att köpa verk av konstnärerna. Föreningen delar också årligen ut stipendier och pris och arrangerar utställningar.