top of page

PERSONAL

Styrelsen för Finska Konstföreningen 2024

 

Styrelsen, bestående av ordförande, viceordförande, och fem medlemmar samt två suppleanter, väljes vid årsmötet i april för två år i sänder.

Ordförande: Outi Raatikainen (arkitekt, MBA)
Vice ordförande: Asko Mäkelä (FL)
Styrelsemedlemmar: Antti Huotari (EM), Arto Jurttila (EM), Päivi Karttunen (FM), Sarianne Soikkonen (FM), Antti Tanttu (bildkonstnär)
Suppleanter: Tuula Hämäläinen (jurist)

Nämnder 2024

Medlemmarna och suppleanterna i föreningens nämnder väljes vid årsmötet i april för ett år i sänder och bör de vara medlemmar i föreningen.

Prisnämnden och verkinköpsnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstnärer, samt två suppleanter, av vilka en bör vara bildkonstnär. Litteraturnämnden består av tre medlemmar, av vilka två bör vara bildkonstkritiker.

PRIS- OCH STIPENDIENÄMND

Ordförande: Antti Tanttu (bildkonstnär)
Medlemmar: Hannaleena Heiska (bildkonstnär), Riikka Stewen (FD, docent)
Suppleanter: Heini Aho (konstnärsmedlem), Pessi Rautio (FM)

 

VERKINKÖPSNÄMND

Ordförande: Juha-Heikki Tihinen (FD, docent)

Medlemmar: Rauha Mäkilä (bildkonstnär), Paavo Paunu (bildkonstnär)
Suppleanter: Selina Väliheikki (kurator), Inka Nieminen (bildkonstnär)

LITTERATURNÄMND

 

Ordförande: Helen Korpak (KoM, bildkonstkritiker)

Medlemmar: Sini Mononen (FD, bildkonstkritiker), Hanna Weselius (konstdr, författare, fotokonstnär)

Skattmästare

Arto Jurttila (EM)

Verksamhetsledare


Eeva Tamminen (FM)

bottom of page