PRIS OCH STIPENDIER

Finska Konstföreningen delade ut närmare

300 000 euro till bildkonsten 

 

Finska Konstföreningen delar årligen ut mer än tio betydande bildkonstpris. I år gick Dukatpriset som tilldelas en ung konstnär till Inma Herrera och hederspriset för en lång konstnärskarriär till Radoslaw Gryta. De tio William Thuring-prisen tilldelas konstnärer i mitten av sin karriär. Huvudpriset i år gick till Jussi Goman. Edvard Richter-priset till konstskribenter tilldelades Maija Tammi och Ville Tietäväinen för verket Immortal – Lost Memoirs of Cornelia Dulac Concerning the Freshwater Polyp Hydra (Aalto ARTS Books, 2020). I år delade Konstföreningen också ut fyra Edvard Richter-hederspris och ett hedersomnämnande till konstskribenter. Dessutom utdelades stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Prisens och stipendiernas sammanlagda belopp var 298 500 euro.

Konstföreningens styrelse fattar beslut om pris och stipendier på förslag av föreningens juryer och nämnder. Förslag till mottagare av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer görs av Finska Konstföreningens jury, som 2020 har bestått av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Heini Aho, bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson och fil.mag. Pessi Rautio.

 

Litteraturnämnden föreslår mottagarna av Edvard Richter-priset och -stipendierna. Nämnden bestod av kritiker Asko Mäkelä, bildkonstnär Johanna Lecklin och kritiker Sini Mononen.

 

Mottagare av William Thuring-prisen förslås av föreningens styrelseordförande Päivi Karttunen och styrelsens vice ordförande Asko Mäkelä.

KONTAKT

Adress

c/o Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3

00100 Helsingfors

Telefon

(+358) 45 7731 4315

E-post

Den traditionsrika Finska Konstföreningen bildades redan 1846. Syftet var från första början att stöda finländsk bildkonst genom att köpa verk av konstnärerna. Föreningen delar också årligen ut stipendier och pris och arrangerar utställningar.