PRIS OCH STIPENDIER

PRIS OCH STIPENDIER

2021

 

Finska Konstföreningens pris och stipendier

 

Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton viktiga konstpris: Dukatpriset till en ung konstnär, Hederspriset till en längre hunnen konstnär, tio William Thuring-pris till konstnärer i åldern 35–45 år samt Edvard Richter-litteraturpriset. Därtill delar föreningen ut stipendier till unga konstnärer och konstskribenter. Prisens och stipendiernas sammanlagda belopp i år var 298 500 euro.

Dukatpriset till Emma Jääskeläinen

 

Dukatpriset till en ung konstnär gick till bildkonstnären Emma Jääskeläinen (f. 1988 i Esbo). Prisbeloppet är 16 000 euro. Dukatpriset som instiftades 1858 är det äldsta konstpriset i Finland och samtidigt Finska Konstföreningens mest prestigefyllda pris. Läs mer >

Hederspriset till Raimo Reinikainen

 

Hederspriset för ett betydande livsverk inom konsten tilldelades bildkonstnären Raimo Reinikainen (f. 1939 i Helsingfors) Prisbeloppet är 10 000 euro. Läs mer >

William Thuring-huvudpriset till Jenni Eskola

 

William Thurings stiftelse är Finska Konstföreningens viktigaste sponsor. Stiftelsens huvudpris och de nio individuella prisen ges utan ansökan till bildkonstnärer i åldern 35–45 år. Huvudprisets belopp är 14 000 euro, de övriga prisens 6 500 euro. Läs mer >

Edvard Richter-priset till Sanna Tirkkonen

 

Finska Konstföreningens litteraturpris går till filosofie doktor, forskaren Sanna Tirkkonen (f. 1980 i Helsingfors) för förtjänstfullt skriftställeri inom konst. Prisbeloppet är 10 000 euro. Läs mer >

Stipendier till unga konstnärer

Trettio unga konstnärer fick ett 6 000 euros stipendium. Totalt mottog föreningen 309 ansökningar. Stipendierna kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla bildkonstnärer. Läs mer >

Signe Tandefelt-stipendierna

Signe Tandefelt-stipendierna som nu delas ut för första gången beviljas för olika former av konstrelaterat skrivande. Nio skribenter eller arbetsgrupper tilldelades sammanlagt 10 000 euro. Läs mer >

 

Konstföreningens styrelse fattar beslut om de årliga prisen och stipendierna på förslag av nämnderna.

 

Stipendie- och prisnämnden (Dukat- och Hederspriset, stipendierna till unga konstnärer): bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Heini Aho, bildkonstnär Susanne Gottberg, fil.mag. Pessi Rautio och docent, fil.mag. Riikka Stewen.

 

Litteraturnämnden (Edvard Richter-priset, Signe Tandefelt-stipendierna): kritiker, fil.lic. Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstnär, BildkDr Johanna Lecklin och kritiker, fil.dr Sini Mononen.

 

William Thuring-juryn: Finska Konstföreningens ordförande Päivi Karttunen och vice ordförande Asko Mäkelä.

Mer information: info(a)suomentaideyhdistys.fi, tfn 045 7731 4315