BLI

MEDLEM

Info om medlemskap

VEM KAN BLI MEDLEM?

Vem som helst som är intresserad av konst kan bli medlem i Finska Konstföreningen genom att betala den årliga medlemsavgiften (35 euro år 2020).

Även barn kan bli medlemmar, men personer under 15 år har inte rösträtt i frågor som gäller föreningens angelägenheter. Medlemskap i föreningen ska dock uttrycka personens vilja. Således kan t.ex. en liten baby inte anslutas till föreningen på föräldrarnas begäran. Ett barn som själv vill bli medlem kan ansluta sig. Barnmedlemmarna och de fullvärdiga medlemmarna (över 15 år) har en jämlik ställning i föreningens konstlotterier.

Medlemskap kan också ges i present åt en annan, men mottagaren bör kontakta föreningens kansli och bekräfta medlemskapet. Först därefter träder medlemskapet i kraft.

VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?

Som medlem stöder du det finländska bildkonstlivet, får information om konst och fördjupar dina kunskaper om konst. Du kan också vinna nya konstverk i föreningens lotterier.

Du kan delta i föreningens verksamhet och aktuella evenemang, utställningar, lotterier och konstresor. Konstföreningen ordnar croquiskvällar på Helsingfors Konsthall på tisdagar.

Föreningen köper årligen ett hundratal verk av inhemska bildkonstnärer. Verken lottas ut bland medlemmarna i föreningens årliga konstlotteri. Föreningen förkovrar således inte sina egna samlingar utan låter verken ”gå i omlopp” och finna sin väg till människors hem.

MEDLEMSFÖRMÅNER

  • Fritt inträde till alla utställningar som Finska Konstföreningen ordnar i Finland

  • Rabatterat inträde till utställningar i Helsingfors Konsthall

  • Rabatterat inträde till Konstföreningens croquiskvällar och konstworkshopar

  • Medlemstidningen hemskickad två gånger per år (mars och november)

  • Mahdollisuus tilata Taide-lehden vuosikerta jäsenhinnalla 

  • Automatiskt deltagande i de årliga konstlotterierna

Anmäl dig som medlem med blanketten nedan. Du kan också anmäla dig per e-post, info(at)suomentaideyhdistys.fi, eller telefon, (+38)45 7731 4315. Uppge ditt namn, ditt födelseår och dina kontaktuppgifter. Vi sänder dig en faktura. Då du betalt den får du ditt medlemskort. Kom ihåg att fylla i referensnumret då du betalar! Betala inte flera medlemmars medlemsavgifter med ett och samma referensnummer.

Observera att medlemskortet för 2020 är i kraft till slutet av februari 2021! Jäsenkortit lähetetään jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

Välkommen som medlem!

Anslutningsblankett

 

KONTAKT

Adress

c/o Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3

00100 Helsingfors

Telefon

(+358) 45 7731 4315

E-post

Den traditionsrika Finska Konstföreningen bildades redan 1846. Syftet var från första början att stöda finländsk bildkonst genom att köpa verk av konstnärerna. Föreningen delar också årligen ut stipendier och pris och arrangerar utställningar.