top of page

BLI

MEDLEM

Info om medlemskap

VEM KAN BLI MEDLEM?

Vem som helst som är intresserad av konst kan bli medlem i Finska Konstföreningen genom att betala den årliga medlemsavgiften (40 euro år 2024).

Även barn kan bli medlemmar, men personer under 15 år har inte rösträtt i frågor som gäller föreningens angelägenheter. Medlemskap i föreningen ska dock uttrycka personens vilja. Således kan t.ex. en liten baby inte anslutas till föreningen på föräldrarnas begäran. Ett barn som själv vill bli medlem kan ansluta sig. Barnmedlemmarna och de fullvärdiga medlemmarna (över 15 år) har en jämlik ställning i föreningens konstlotterier.

Medlemskap kan också ges i present åt en annan, men mottagaren bör kontakta föreningens kansli och bekräfta medlemskapet. Först därefter träder medlemskapet i kraft.

VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?

Som medlem stöder du det finländska bildkonstlivet, får information om konst och fördjupar dina kunskaper om konst. Du kan också vinna nya konstverk i föreningens lotterier.

Du kan delta i föreningens verksamhet och aktuella evenemang, utställningar, lotterier och konstresor. Konstföreningen ordnar croquiskvällar på Helsingfors Konsthall på tisdagar.

Föreningen köper årligen ett hundratal verk av inhemska bildkonstnärer. Verken lottas ut bland medlemmarna i föreningens årliga konstlotteri. Föreningen förkovrar således inte sina egna samlingar utan låter verken ”gå i omlopp” och finna sin väg till människors hem.

MEDLEMSFÖRMÅNER

  • Gratis inträde till föreningens egna utställningar

  • Rabatterat inträde till utställningarna på Helsingfors Konsthall

  • Rabatterat deltagande i Finska Konstföreningens croquiskvällar

  • Medlemstidningen

  • Årsprenumeration på tidningen Taide till rabatterat pris

  • Alla medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet

Anmäl dig som medlem med blanketten nedan. Du kan också anmäla dig per e-post, info(at)suomentaideyhdistys.fi, eller telefon, (+38)45 7731 4315. Uppge ditt namn, ditt födelseår och dina kontaktuppgifter. Vi sänder dig en faktura. Då du betalt den får du ditt medlemskort. Kom ihåg att fylla i referensnumret då du betalar! Betala inte flera medlemmars medlemsavgifter med ett och samma referensnummer.

Observera att medlemskortet för 2023 är i kraft till slutet av februari 2024.

Välkommen som medlem!

Anslutningsblankett

Liittymislomake
Jag vill ha post från föreningen

Välkommen som medlem i Finska Konstföreningen!

bottom of page