top of page

Välkommen till Taidepalsta!

Taidepalsta är Finska Konstföreningens blogg där vi publicerar intervjuer och artiklar kring samtidskonst, konstsamlande och andra ämnen med kopplingar till föreningens verksamhet.

Alla artiklar i Konstspalten publiceras på både finska och svenska, somliga även på engelska.

TAIDEPALSTA

bottom of page