top of page

INFO

Finska Konstföreningens mening och verksamhet

 

Finska Konstföreningen grundades 1846. Dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och främja kännedomen om och utövandet av bildkonst. I sin konkreta verksamhet delar föreningen bland annat ut årliga stipendier och pris till bildkonstnärer och bildkonstkritiker. Föreningen stöder framför allt unga begåvade bildkonstnärer i början av sin karriär.

Föreningen ordnar regelbundet separat- och temautställningar av finsk konst samt evenemang i anslutning till dem. I samband med utställningarna publicerar föreningen också konstlitteratur med fokus på forskning. Medlemmarna har fritt inträde till alla utställningar som Finska Konstföreningen ordnar.

En central verksamhetsform är förvärvandet av konstverk till det årliga konstlotteriet. I lotteriet utlottas ett hundratal inhemska samtidskonstverk bland föreningens medlemmar. Dessutom ordnar föreningen croquiskvällar på Helsingfors Konsthall på tisdagar. Kvällarna är öppna för alla intresserade.

År 2019 hade Finska Konstföreningen 1 409 medlemmar. Vem som helst som är intresserad av konst kan bli medlem föreningen genom att betala den årliga medlemsavgiften (35 euro 2020).

bottom of page