SIGNE

TANDEFELT-STIPENDIUM

Signe Tandefelt-stipendium

 

ANSÖKNINGSTID​ 1.8.–30.9.2022

Signe Tandefelt-stipendier beviljas bildkonstkritiker vid tidningar och övriga medier och andra som skriver om konst samt projekt som främjar skrivande och vitaliserar den skriftliga kulturen. Syftet med stipendiet är att ge mottagaren möjlighet att under år 2023 skriva en recension eller delta i ett projekt som utvecklar skribentens yrkesskicklighet. Stipendierna delas ut i december.

Sökande ska i ansökan ge en redogörelse för hur stipendiet kommer att användas samt uppge det ansökta beloppet. De som beviljas stipendium ska lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. En länk till blanketten läggs ut 1 augusti här. Mer information: info(a)suomentaideyhdistys.fi.

 

2021

Signe Tandefelt-stipendierna som nu delas ut för första gången beviljas för olika former av konstrelaterat skrivande. Nio skribenter eller arbetsgrupper tilldelades sammanlagt 10 000 euro.

 

  1. Petteri Enroth och Matti Tuomela, Helsingfors / 1 000 € / tre utställningsrecensioner till webbpublikationen Seiskan pojat

  2. Toivo Heinimäki, Helsingfors / 1 000 € / fyra intervjuer som presenterar den unga generationens fotografering i tidningen SUMU#3

  3. Juan Kasari, Helsingfors / 1 000 € / artikel i en publikation som presenterar Kasari som konstnär. Förlag Parvs.

  4. Romeo Kodra och Paul Voggenreiter, Esbo / 1 000 € / Iconology and Iconographies of Boulevardization. Publikationen Institutional Critique and Institutional Theory Challenges. Förlag RABRAB Press.

  5. Helen Korpak, Helsingfors / 1 500 € / resestipendium: Documenta 15 och Venedigbiennalen. Skriver bl.a. i Hufvudstadsbladet.

  6. Minnamaria Koskela, Jyväskylä / 1 000 € / artikel om tillämpning av procentkonst i kommunerna i Lappland

  7. EDIT ry (Rosa Kuosmanen, Sanna Lipponen, Anu Pasanen och Viivi Poutiainen), Helsingfors / 1 500 € / Publikationsserien Pitkää kritiikkiä (Lång kritik) i konstmediet EDIT

  8. Kollektivet ”seassa” (Maarit Mustonen, Tarleena Laakko och Milka Huhtaniemi) / 1 000 € / texter om gallerirundor, publiceras på kollektivets webbsidor

  9. Marja-Liisa Torniainen, Tammerfors / 1 000 € / bildkonstkritik till webbpublikationen Kulttuuritoimitus.fi

 

 

SIGNE TANDEFELT (1879­–1943) var en konstnär och kritiker som 1912 började arbeta som bildkonstkritiker på Nya Pressen. Fem år senare, 1917, flyttade hon till Hufvudstadsbladet där hon jobbade som kritiker ända till sin död 1943. Tandefelt hade studerat bildkonst på Finska Konstföreningens ritskola och målat reproduktioner av märkespersoners porträtt åt Helsingfors stadsmuseum.

Läs artikeln på Taidepalsta!