top of page

Fil.mag Eeva Tamminen vald till Finska Konstföreningens första heltidsanställda verksamhetsledare

Den år 1846 grundade Finska Konstföreningen delar årligen ut omkring 500 000 euro till finsk konst i form av pris, stipendier och konstköp samt som stöd för visning av konst. I december börjar en ny era i föreningens långa historia då den första heltidsanställda verksamhetsledaren, fil.mag. Eeva Tamminen tillträder sin tjänst. Tidigare var det chefen för Helsingfors Konsthall som också svarade för Finska Konstföreningens verksamhet. Under de tre senaste åren har föreningen under ledning av föregående ordförande Päivi Karttunen byggt ett självständigt koncept.Eeva Tamminen. FOTO: Patrik RastenbergerEeva Tamminen har tidigare jobbat som koordinator vid Vanda konstnärssällskap. ”Det känns fint att få bli ett led i Finska Konstföreningens långa historia. Förhoppningsvis ska jag med min egen insats positivt kunna påverka bildkonstens ställning i Finland”, säger Tamminen. ”Jag ser entusiastiskt fram emot att börja utveckla Konstföreningens verksamhet i samarbete med styrelsen.Föreningens profil och nya strategi är ett intressant område som jag aktivt vill vara med om att utveckla.”


Finska Konstföreningen rf har allt sedan 1846 understött professionella aktörer inom finsk konst på ett sätt som uppskattas än idag. ”Konstlotteriet och konstnärsstipendierna bildar grundvalen för vår verksamhet. Vår omvärld förändras oavbrutet. Vi funderar med andra ord också på hur vi ska stärka konstnärernas och bildkonstens roll och betydelse ytterligare. I Eeva Tamminen får vi en ny och kunnig resurs som deltar i det arbetet”, säger föreningens ordförande Outi Raatikainen. ”I januari är det åter dags för vår årliga utställning på Helsingfors Konsthall. Den här gången visas konst av konstnären Maija Blåfield. Att stödja bildkonsten och konstnärerna, sprida information om konsten och främja konstintresset kommer alltid att bilda kärnan i Finska Konstföreningens verksamhet.” ◾️

Comments


bottom of page