top of page

Jussi Goman

WILLIAM THURING–HUVUDPRISET 2020

Jussi Goman


De tio William Thuring-prisen tilldelas konstnärer i mitten av sin karriär. Huvudpriset 2020 gick till bildkonstnären Jussi Goman. För Goman består en målning av former, ett slags pusselbitar som konstnären sammanställer till helheter på varierande sätt. Den första impulsen kan ofta utgå från någon viss detalj.Jussi Goman: Waterdrops, 2019. Foto: Angel Gil"Att bevara sin nyfikenhet och lekfullhet är viktigt för mig. Överlag får mitt skapande näring av allt som är främmande, nytt och oförutsägbart." -Jussi Goman

Jussi: Då jag målar tänker jag bara på målningen och hur jag ska få den att fungera på bästa möjliga sätt. Annat slags tänkande, till exempel verbalt, sker före och efter själva målarprocessen. Jag fascineras av varför ett ting som jämställs med ett annat framkallar en starkare reaktion än en annan kombination av två ting. Dessa ting kan vara till exempel målklumpar, bilder av hundar eller av döden eller någonting däremellan. Det som överlag intresserar mig i konsten är att den kan göras på så många sätt. Där finns en viss gränslöshet som är oförutsägbar och full med problem som ska lösas men som också är den enda möjligheten för konsten att bli till. Att bevara sin nyfikenhet och lekfullhet är viktigt för mig. Överlag får mitt skapande näring av allt som är främmande, nytt och oförutsägbart.


I Gomans verk spelar färgerna en synlig roll. Hur han använder dem styrs förutom av intuition också av vilket slags verk det är fråga om.


Jussi: Färgerna ska framför allt se bra ut och funka tillsammans. Det är med dem man skapar det visuella helhetsintrycket. Jag blandar själv färger av pigment och ger dem rätt tjocklek. I allmänhet använder jag platta gethårspenslar och ibland vanliga engångsskedar för att jämna ut tjockare färglager. Ibland använder jag också akryltusch och akrylspray. Alla är på sätt och vis en och samma sak, men de tycks ändå variera, vilket skapar kontrast i verken.


"Färgerna ska framför allt se bra ut och funka tillsammans. Det är med dem man skapar det visuella helhetsintrycket. " -Jussi Goman

Jussi Goman: New Beginning, 2019. Foto: Angel Gil.


För närvarande jobbar Goman med verk till kommande utställningar och med ett offentligt verk till en rondell i Riihimäki.


Jussi: Rondellen ombyggs helt, och jag har deltagit i projektet redan från planeringsstadiet. Förutom en skulptur gör jag målningar på en bullervall av betong. Att verket placeras på en offentlig plats där det hela tiden är synligt ställer vissa specialvillkor. På sätt och viss underlättar det samtidigt och tvingar mig att se på saker och ting på ett lite annat sätt. I augusti har jag en separatutställning i Galerie Forsbloms studio där jag planerar att göra någonting mer helhetsbetonat, göra rummet annorlunda. Det är den jag nu funderar på och låter mig inspireras av.I slutet av året har jag en annan separatutställning i Ronneby konsthall i Sverige. •


Comments


bottom of page