top of page

Pris och stipendier 2023

Finska Konstföreningen delade ut nästan 300 000 euro till bildkonsten


Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton viktiga konstpris: dukatpriset till en ung konstnär, hederspriset till en längre hunnen konstnär, tio William Thuring-pris till konstnärer i åldern 35–45 år samt Edvard Richter-litteraturpriset. Därtill beviljar föreningen stipendier åt unga konstnärer och konstskribenter. Prisens och stipendiernas sammanlagda belopp i år var 298 500 euro.


EMILIA TANNER: Katseen kulma -näyttely Galerie Anhavassa/ The Angle of Viewing -exhibition at Galerie Anhava, 2022 KUVA: Jussi Tiainen

Dukatpriset till Emilia Tanner


Dukatpriset till en ung konstnär går i år till bildkonstnären Emilia Tanner. Prisbeloppet är 16 000 euro. Dukatpriset som instiftades 1858 är det äldsta konstpriset i Finland och samtidigt Finska Konstföreningens mest prestigefyllda pris.

 

Emilia Tanner (f. 1990, Esbo) arbetar huvudsakligen med papper. De extremt strama men estetiska verkens yta har en stark materialitet. Tanner bryter och perforerar ytan så att dess illusion går sönder. Tid, förändring och förgänglighet är teman som hon behandlar i sina verk. Ibland är det ljuset som långsamt bearbetar papperet, ibland bränner hon det snabbt med laser. Tanners arbetsfält är brett: från grafik till det skulpturala, från minimalism till monumentalt. Hennes verk är mångbottnade, de kan upplevas på nära håll lika väl som på avstånd, skalan går från litet till stort och tillbaka.

 

Emilia Tanner utexaminerades som bildkonstmagister från Konstuniversitets Bildkonstakademi 2021. Hon bor och arbetar i Helsingfors. Hennes verk har visats såväl i Finland som utomlands.

 


EMILIA TANNER: Varjot / Shadows, 2022, laseretsaus paperille / laser etching on paper, 37 x 63 cm KUVA: Jussi Tiainen
Emilia Tanner

Hederspriset till Ulla Jokisalo


Hederspriset för ett betydande livsverk inom konsten tilldelades bildkonstnären Ulla Jokisalo. Prisbeloppet är 10 000 euro.

 

Ulla Jokisalo (f. 1955, Kannus) behandlar minnen och minnet i sin konst. Hon har under sin långa karriär fördomsfritt brutit mot och förnyat fotokonstens konventioner. Jokisalo tolkar gamla fotografier från familjealbum och behandlar dem på nytt. Fotografiet förvandlas till en nytolkning av ett eget barndomsminne. Med insydd tråd eller inklippta bildcollage blir fotografiet både splittrat och helt på samma gång. Verken är narrativa, feministiska och psykologiska. Också verktitlarna är viktiga, de är mångtydiga och tillför verken paradoxala, gåtfulla plan.

 

Ulla Jokisalo utexaminerades som fotograf från Konstindustriella högskolan 1983. Hon har hållit talrika separatutställningar, bl.a. retrospektiva utställningar på Kuopio konstmuseum 1993, Helsingfors stads konstmuseum 2001 och nuvarande HAM 2018. Ulla Jokisalo tilldelades statens konstpris åren 1984 och 2001, Finska kulturfondens pris 2001 samt Pro Finlandia-medaljen 2010. Åren 2004–2009 var Jokisalo professor i fotokonst vid Konstindustriella högskolan. Jokisalo bor och arbetar i Helsingfors.


ULLA JOKISALO: Päähänpistoja / Sudden Ideas, 2010, pigmenttivedos ja nuppineulat / archival pigment print and pins, 61 x 44 cm

Ulla Jokisalo

William Thuring-prisen


William Thurings stiftelse är Finska Konstföreningens viktigaste sponsor. Stiftelsens huvudpris och de nio individuella prisen tilldelas bildkonstnärer i åldern 35–45 år utan ansökan. Huvudprisets belopp är 14 000 euro, de övriga prisens 6 500 euro.


KARI VEHOSALO: Object, 2023, öljy kankaalle / oil on canvas, 120 x 180 cm KUVA: Erno Enkenberg

William Thuring-huvudpriset till Kari Vehosalo


Kari Vehosalo (f. 1982, Ylöjärvi) är känd särskilt för sina konstfärdiga och intressanta målningar. Typiskt för hans verk det kirurgiskt exakta och liksom fotografiska bildspråket med dess svalt monokromatiska palett. Han arbetar också med andra tekniker, såsom ready-made, skulptur, fotografi och installation. Vehosalos arbetssätt är meditativt och sävligt, en form av kritisk verklighetsstudie. Verken behandlar psykologiska teman gemensamma för alla: sexualitet, makt, den sociala verkligheten och individens relation till den. I kärnan finns den humanistiska traditionen, intresset för människolivets komplexitet.

 

Kari Vehosalo utexaminerades som konstmagister från Konstindustriella högskolan 2010. Hans verk ingår i talrika centrala inhemska offentliga samlingar samt i privata samlingar såväl i Finland som utomlands. Vehosalo tilldelades Ars Fennica-priset 2017. Han har hållit talrika separat- och grupputställningar på gallerier och museer. Den senaste soloutställningen var på Sara Hildéns konstmuseum 2021. Vid sidan om sitt konstnärliga arbete har Vehosalo också arbetat som professor i måleri på Konstuniversitetets Bildkonstakademi.


William Thuring-prisen


De nio William Thuring-prisen gick till följande bildkonstnärer:

 

Estarriola Anna (f. 1980 Banyoles, Spanien), Helsingfors / mediekonst, skulptur, performance

Hämäläinen Eveliina (f. 1984 Hyvinge), Helsingfors / måleri

Ingman Lotta (f. 1978 Björneborg), Vichtis / måleri

Jurvanen Inka-Maaria (f. 1980 Esbo), Vanda / teckning, måleri

Kanto Hanna (f. 1981 Torneå), Helsingfors / måleri

Laakso Tuomo (f. 1980 Heinola), Helsingfors / måleri

Puolakka Anni (f. 1983 Uleåborg), Helsingfors / video, performance

Regan Tomas (f. 1979 Tammerfors), Tammerfors / grafik

Stereo Maria (f. 1979 Raumo), Sahalax / skulptur


Kari Vehosalo KUVA: Sakari Piippo


Edvard Richter-priset till Jyrki Siukonen


Finska Konstföreningen beviljar årligen Edvard Richter-litteraturpriset för en förtjänstfull bok eller artikel om bildkonst. Prisbeloppet är 10 000 euro.

 

År 2023 går priset till bildkonstnären, forskaren Jyrki Siukonen (f. 1959, Tammerfors) för en lång och mångsidig karriär som konstskribent. Siukonen gav under det aktuella året ut rentav två böcker, Ensimmäinen - Carl Eneas Sjöstrandin istuva Porthan (Den förste – Carl Eneas Sjöstrands sittande Porthan) (SKS 2023) och Humpuukia ja hulluutta – Uuden taiteen vastaanotto 1910-luvun Suomessa (Humbug och galenskap – hur ny konst mottogs i 1910-talets Finland)) (SKS 2023). Därtill uppmärksammade juryn Siukonens essä ”Löylytetty Afrodite” (”Afrodite i bastu”") i boken Taidesauna (Serlachius Museot, Parvs 2023) och den korta texten ”So long, Salong – lyhyt kommenttiraita” (”So long, Salong – kort kommentarspår”) i verket Salong 3+ (Parvs 2023).

 

Siukonen har varit aktiv som konstskribent redan i flera decenniers tid och utgett böcker om den finska konstens historia, kritikinstitutionen, rysk avantgarde och konstnärlig forskning. De böcker som bedömts i år åskådliggör skribentens förmåga att sätta sig in i små detaljer och med hjälp av dem skapa initierad, sakkunnig och levande forskningsprosa. Som skribent är Siukonen medryckande. Han behärskar den breda och den smala formen och han har förmågan att skildra övergripande historiska förlopp lika väl som pyttesmå detaljer. Siukonen är begåvad med konstforskarens viktigaste talang: personlig blick för vad som ska sättas i fokus i en bra berättelse, i en insiktsfull tematisk helhet eller i en förbisedd kuriositet i konstens historia. Å andra sidan är inte ens de mest bisarra historiska kuriositeterna oväsentliga avvikelser i Siukonens händer. Allt är skickligt kontextualiserat, gediget underbyggt och insiktsfullt presenterat för läsaren.

 

Siukonens litterära stil är rik. Han skriver om ”basturen klassicism” och om bastubadarnas ångande värld som en referens till ett förmodat dödsrike vars invånare vaknar upp till ett nytt liv. I boken Humpuukia ja hulluutta (Humbug och galenskap) straffar sig den finska konstvärldens inskränkthet då internationella toppkonstnärer i enfaldens nordliga land bemöts surt och inte får plats i våra samlingar. Siukonens bok Ensimmäinen (Den första) är en förträfflig skildring av skulpturkonstens historia i Finland. Han granskar den svenske skulptören Carl Eneas Sjöstrands monument av Henrik Gabriel Porthan. Skulpturen som avtecknades i Åbo 1864 var den första offentliga skulpturen i Finland. Siukonen ger en rik skildring av dess historia, detaljerad ända in på den minsta kostymknapp.

 

I höst har frågan om den akademiska konstforskningens kvalitet varit ett hett debattämne. Juryn vill även inom denna aktuella kontext lyfta fram värdet av Siukonens skriftställningar som ett exempel på högklassigt akademiskt arbete. Siukonen, den första disputerade doktorn i bildkonst från Bildkonstakademin, har varit en aktiv akademisk skribent och som en skrivande konstnär gjort en värdefull pionjärinsats. I hans texter framträder konstnärskapet inte som enkla generaliseringar utan som självreflekterande vidsynthet och skarpsynthet där konstforskningens bästa sidor komprimeras klart och personligt.

 

Jyrki Siukonen disputerade 2001 och har senare verkat som professor och forskare vid Bildkonstakademin. Hans verk Mies palavassa hatussa (Mannen i den brinnande hatten) (SKS) tilldelades Lauri Jänttis stiftelses pris 2006. Statens bildkonstpris fick han 2017.

 


Jyrki Siukonen
MATILDA ENEGREN: Bearers, 2023, akvarelli, 116 x 160 cm

Stipendier till unga konstnärer


Kolmekymmentä nuorta taiteilijaa sai 6 000 euron suuruisen apurahan. Hakemuksia tuli kaikkiaan 358 kpl, joista 3 kpl oli ryhmähakemuksia. Apurahaa voivat hakea enintään 35-vuotiaat, ammattiin valmistuneet kuvataiteilijat.


Trettio unga konstnärer fick ett stipendium på 6 000 euro. Totalt mottog föreningen 358 ansökningar, varav tre var gruppansökningar. Stipendiet kan sökas av högst 35 år gamla utbildade bildkonstnärer.

 

 1. Cemin Laura (f. 1992, Italien), Helsingfors / performance, installation

 2. Choo Wen-Yi Säde Eddie (f. 1988, Petaling Jaya, Malaysia), Helsingfors / installation, mediekonst

 3. Coffin Alyssa (f. 1991, Attleboro, USA), Helsingfors / performance, installation

 4. Enegren Matilda (f. 1989, Vasa), Helsingfors / måleri

 5. Haapamäki Sofia (f. 1991, Åbo), Helsingfors / installation, måleri

 6. Halonen Jemiina (f. 1988, Askola), Helsingfors / grafik, teckning

 7. Henttu Sini (f. 1988, Kouvola), Helsingfors / installation, video

 8. Huotari Kaisa (f. 1994, Jyväskylä), Helsingfors / måleri, installation

 9. Hyrri Juliana (f. 1989, Kohtla-Järve, Estland), Helsingfors / måleri, teckning

 10. Hyry Adele (f. 1994, Esbo), Helsingfors / fotografi, installation

 11. Joki Verna (f. 1988, Tammerfors), Helsingfors / teckning, måleri

 12. Korhonen Siiri (f. 1992, Uleåborg), Helsingfors / skulptur, textilkonst

 13. Käyhkö Maija (f. 1992, Nyslott), Berlin / skulptur, installation

 14. Köykkä J.P. (f. 1987, Seinäjoki), Ylöjärvi / måleri, installation

 15. Lietonen Eeva (f. 1987, Lahtis), Helsingfors / måleri, skulptur

 16. Manuchar Zagros (f. 1990, Sulaimaniyya, Irak), Helsingfors / video, fotografi

 17. Niskanen Anna (f. 1990, Helsingfors), Helsingfors / fotografi, grafik

 18. Pathirane Henrik (f. 1987, Stockholm), Helsingfors / handarbete, installation

 19. Rahikainen Jelina (f. 1993, Esbo), Helsingfors / måleri, skulptur

 20. Ruuska Ville (f. 1987, Jyväskylä), Åbo / skulptur, fotografi

 21. Salvesen Aleksander (f. 1990, Lundo), Helsingfors / mediekonst, skulptur

 22. Suomenrinne Lada (f. 1995, Murmansk, Ryssland), Esbo / fotografi, video

 23. Takala Anni (f. 1990, Lahtis), Villmanstrand/ teckning, grafik

 24. Toija Leevi (f. 1998, Helsingfors), Helsingfors / video, installation

 25. Tvaltvadze Sauli (f. 1996, Villmansgtrand), Helsingfors / video, mediekonst

 26. Uuttula Silja (f. 1988, Savitaipale), Joensuu / måleri, teckning

 27. Vaarnamo Aarni (f. 1989, Helsingfors), Helsingfors / video, mediekonst

 28. Varjo Fanny (f. 1995, Esbo), Helsingfors / skulptur, installation

 29. Yrjölä Eero (f. 1990, Akaa), Helsingfors / installation, fotografi

 30. Zhou Yujie (f. 1997, Chengdu, Kina), Helsingfors / fotografi, video


AARNI VAARNAMO: Sibelius-jatkumo, 2020, pitkä elokuva 98min, 4k video, 35- 16- & 8mm filmi

Signe Tandefelt-stipendierna


Stipendierna som bär Signe Tandelfelts namn tilldelas bildkonstkritiker och andra som skriver om bildkonst inom projekt som främjar skrivandet och vitaliserar skrivkulturen. I år mottog föreningen 37 ansökningar, varav sex gruppansökningar. Nio sökande beviljades stipendium för ett totalbelopp på 10 000 euro.

 

 1. Hannula Mia (f. 1971, Åbo), Åbo / 1 000 € / arbetsstipendium för att skriva en essä om interkulturalitet

 2. Karjalainen Eero (f. 2001, Helsingfors), Helsingfors / 1 100 € / resestipendium för resa till Venedigbiennalen 2024 och biennalen Manifesta 15 

 3. Kolu Marja (f. 1956, Kemi), Kuni / 1 000 € / resestipendium för att stifta bekantskap med norra Österbottens utställningsverksamhet och skriva recensioner av utställningar i regionen 

 4. Koskela Minnamaria (f. 1970, Helsingfors), Jyväskylä / 800 € / resestipendium till Venedigbiennalen 2024 och för att skriva om den 

 5. Lecklin Johanna (f. 1972, Helsingfors), Helsingfors / 1 000 € / författararvoden för en essäbok

 6. Nyman Hannele (f. 1965, Helsingfors), Helsingfors / 1 200 € / för att skriva om inhemska konstböckers författare och deras verk

 7. Pulkkinen Joonas (f. 1988, Borgå), Helsingfors / 1 200 € / resestipendium till Biennalen i Gwangju för att skriva om den sydkoreanska samtidskonstens förbindelser med landets politiska historia och internationella konstmarknad

 8. Sutinen Aino (f. 1983, Esbo), Helsingfors / 1 000 € / för att skriva bildkonstfokuserad serietidningskritik i tidningen Sarjainfo

 9. Suomen valotaiteen seura FLASH / 1 700 € / för ett kritikerseminarium med fokus på ljuskonst och för publicering av de texter som där produceras

 


Om Finska Konstföreningen


Finska Konstföreningen, grundad 1846, stöder inhemsk bildkonst och främjar utövande av bildkonst och bildkonst som hobby. Föreningens styrelse fattar på förslag av nämnderna beslut om de årliga prisen och stipendierna.


Dukatpriset, hederspriset, stipendier till unga konstnärer:

Medlemmarna i stipendie- och prisnämnden är: bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Heini Aho, bildkonstnär Susanne Gottberg, fil.mag. Pessi Rautio och docent, fil.dr. Riikka Stewen.

 

Edvard Richter-priset, Signe Tandefelt-stipendierna:

Medlemmarna i litteraturnämnden är kritiker, bildkonstmagister Helen Korpak (ordf.), kritiker, fil.dr. Sini Mononen och konstdoktorn, författaren, fotokonstnären Hanna Weselius.

 

William Thuring-prisen:

I prisnämndens arbete deltog fil.kand. Päivi Karttunen (styrelsemedlem) och fil.mag. Sarianne Soikkonen (styrelsemedlem).

Commentaires


bottom of page