top of page

Radoslaw Gryta

HEDERSPRISET 2020


Skulptören och hantverksmästaren Radoslaw Gryta uppmärksammades ifjol för sitt värdefulla livsverk. Han är känd särskilt för sina stora verk med kopplingar till hans egen personhistoria. Den polskfödde konstnären gick in för skulpturkonst inspirerad av sin dåvarande lärare i ämnet, professor Eugeniusz Baranowski.Radoslaw Gryta: Klassmöte år 1939, 2017.Radoslaw: Det är professor Baranowskis förtjänst att jag blev uttryckligen skulptör. Han sade alltid till mig: gå och sök. Han hamrade in i mitt medvetande att man alltid måste lära sig nytt. I min ateljé hänger fortfarande ett porträtt av honom. Jag tittar på det alltid då jag börjar och slutar att arbeta, och jag tycker mig kunna utläsa av hans blick om han är nöjd med mitt dagsverke eller inte.


"Bäst känns det än idag då en enskild människa tackar mig för vad jag gjort inom konsten." -Radoslaw Gryta

För Gryta erbjuder konsten en möjlighet att påverka och ibland rentav byta riktningen i en människas liv. Med sin egen konst vill han beröra och tilltala människor via personliga och politiska motiv.


Radoslaw: Jag behandlar politiska motiv, och jag inser att min konst såtillvida är ställningstagande. Då jag på nittiotalet fick statens konstpris minns jag att jag var förskräckt och tänkte att har jag redan blivit så här menlös. Jag är uppvuxen i ett land där det alltid på något vis är suspekt, rentav farligt, att stå på makthavarnas sida. Med en sådan ambivalens kan pris och erkänsla rentav framkalla rädsla. Bäst känns det än idag då en enskild människa tackar mig för vad jag gjort inom konsten.Radoslaw Gryta: Petersburg, Leningrad, Petersburg, 2017.
"I mina verk hittar man ofta arketypiska motiv, exempelvis teman kring kärlek eller död" -Radoslaw Gryta

Återkommande inslag i Grytas konst är minnen från barndomen och uppväxtårens miljö samt en inre bild av barndomens landskap som också är förknippad med stor längtan.

Radoslaw: Det landskapet existerar på sätt och vis inte, det finns bara i mitt sinne såsom jag minns det. I mina verk hittar man ofta arketypiska motiv, exempelvis teman kring kärlek eller död. Jag hoppas att de motiven, då de förvandlas till konstverk, inte känns banala utan på något vis intressanta.

Vad material beträffar är Gryta allätare. Under arbete är för närvarande bland annat ett verk som löds med koppartråd. Verket kommer att visas redan i vår.


Radoslaw: Jag försöker alltid göra någonting nytt.Själva arbetet är dagligt knogande precis som i vilket yrke som helst. Jag funderar, jag skriver och ritar idéer som sedan kan bli till någonting. Som ung var sten mitt favoritmaterial, numera tänker jag först igenom vad det är jag håller på att göra och först därefter väljer jag ett lämpligt material.Radoslaw Gryta: Bröllopsbild, 2018."Så länge jag lever är inget av mina verk på sätt och vis slutgiltigt färdigt." -Radoslaw Gryta

Grytas verk är inte alltid slutgiltiga ens då redan visas. Det händer ibland att man stöter på honom i utställningslokalen arbetande med sina verk mitt bland publiken.

Radoslaw: I äldre år har jag börjat känna ett tvingande behov av att förbättra och vidareutveckla mina verk. Så länge jag lever är inget av mina verk på sätt och vis slutgiltigt färdigt. Nuförtiden har jag inte längre någon brådska med att få verken färdiga, jag ger dem tid att växa och mogna. Jag njuter även av friheten att få vistas i sällskap med mina verk. Jag låter också tankarna falna och tänker att tids nog hinner jag. Till mina fiender säger jag att mitt sämsta verk har jag ännu inte gjort, till mina vänner att mitt bästa verk kommer strax. Från det utgångsläget är det alltid roligt att jobba, ingenting känns trist. •Comments


bottom of page