top of page

REKISTERISELOSTE

Suomen Taideyhdistys ry:n yleinen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Taideyhdistys ry (”STY” tai ”me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja jäsen- ja asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsen- ja asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, teoslainaajien kanssa tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä. Yhdistyksen jäsenten lisäksi STY:llä on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

STY:lle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan STY:n rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Suomen Taideyhdistys ry – Finska Konstföreningen rf

Y-tunnus 0217068-7

Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki

Puhelinnumero (+358) 45 7731 4315

Sähköpostiosoite: info (a) suomentaideyhdistys.fi

www.suomentaideyhdistys.fi

Rekisteristä vastaava henkilö: 

Eeva Tamminen, Suomen Taideyhdistyksen toiminnanjohtaja

eeva.tamminen (a) suomentaideyhdistys.fi

KERÄTYT TIEDOT

Jäsenet ja markkinointikontaktit 

 • Etu- ja sukunimi

 • Titteli tai ammattinimike 

 • Syntymävuosi

 • Yhteystiedot

 • Asiakasryhmä

 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot

 • Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Teoslainaajat vuosinäyttelyä varten

 • Etu- ja sukunimi

 • Titteli tai ammattinimike 

 • Yhteystiedot

 • Tieto ostoksen tehneistä (yksilöity tieto kunkin teoksen ostajasta luovutetaan pyydettäessä vain kyseisen teoksen tehneelle taiteilijalle)

 • Teoslainaajan kanssa laaditut sopimukset

 

Verkkosivut

 • IP-osoite

 • URL-reitti sivustolla

 • Vierailun ajankohta

 • Selaintyyppi ja -versio

 • Laitetyyppi

 • Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

 

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

 

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIEDOT?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen

Henkilötietoja käytetään teosten hankinnan tai toimitusten yhteydessä sekä lainateoksia koskevien tietojen antamiseen vakuutusyhtiöille.

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietoja käytetään STY:n ja jäsenen tai asiakkaan välisen suhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn. 

Suoramarkkinointitarkoituksiin

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita STY:n toiminnasta ja näyttelyistä sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta. 

 

SÄILYTYSAIKA
 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT

Emme luovuta henkilötietojasi STY:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja STY:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) STY:n, jäsentemme ja asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja STY:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita STY käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään STY:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

TIETOTURVALLISUUS

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi. 

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

VALITUKSEN TEKEMINEN

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet STY:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

bottom of page