top of page

STRATEGIA

Strategia 2024–2028

Tulevalla strategiakaudella yhdistys pyrkii luomaan uusia toimintamuotoja jo olemassa olevien rinnalle. Yhdistys tavoittelee aktiivisen yhteistyöverkoston luomista ja ylläpitoa etsimällä potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen asiantuntijoiden ja hallituksen verkostot sekä yhteiskuntasuhteet hyödynnetään paremmin. Yhdistys lisää omaa vaikuttavuuttaan ja tunnettuuttaan erillisellä viestintä- ja markkinointistrategialla, joka huomioi myös jäsenpalvelujen kehittämisen. Strategiakaudella vahvistetaan yhdistyksen taloutta erilaisilla varainhankinnan keinoilla ja tasapainotetaan toiminnallinen jatkuvuus noudattamalla ennakoivaa talousstrategiaa.

Visio

Suomen Taideyhdistys – kuvataidekentän tunnettu, yleisöt ja taiteilijat rohkeasti yhdistävä vaikuttaja.

Strategiset tavoitteet

  •  Tunnettuuden lisääminen

  •  Vaikuttavuuden lisääminen

  • Taloudellisen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen

  • Jäsenistö ja jäsenpalvelujen kehittäminen

STY:n Strategia 2024–2028

bottom of page