Taiteen tähden – 175 vuotta

175-vuotisjuhlaansa viettävän Suomen Taideyhdistyksen rooli kotimaisen taidekentän rakentamisessa on ollut kiistatta merkittävä. Monipolvisen historiansa aikana yhdistys on järjestänyt taidearpajaisia, jakanut apurahoja ja palkintoja sekä edistänyt taiteen harrastamista muun muassa piirustusopetuksen muodossa. Yhdistyksen toiminnan toteuttaminen ja varojen jakaminen taiteelle edellyttää hallittua ja ajantasaista rahastonhoitoa, joka on ollut KTM Hannu Hokan asiantuntevissa käsissä vuodesta 1998 vuoteen 2021 asti.Suomen Taideyhdistyksen messinkinen ovikilpi 1800-luvulta. Suomen Taideyhdistyksen arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.Yleiseurooppalaisen taideyhdistysliikkeen myötä myös Suomen yhdistyskentällä alkoi 1800-luvulla tapahtua. Ilmiön taustalla oli tarve tukea kotimaisia aikalaistaiteilijoita, edistää taiteen harrastamista ja tunnettavuutta sekä vahvistaa kansallista identiteettiä taiteen avulla. Ajatus Suomen Taideyhdistyksen perustamisesta tuotiin päivänvaloon ensimmäistä kertaa jo vuonna 1834. Taiteen arvostus haluttiin yhdistyksen perustamisen avulla vakiinnuttaa osaksi kansallisesti merkittävää yleissivistystä.


Eurooppalaisessa taideyhdistysliikkeessä oli etupäässä kyse porvariston taideharrastamisen järjestäytymisestä. Suomessa taideyhdistysliikkeen ympärille muodostui käytännössä koko taide-elämä, joka Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisen sihteerin, lisensiaatti Zacharias Topeliuksen sanoin onnistuttiin luomaan ”miltei tyhjästä”. Keskeisintä Suomen Taideyhdistyksen toiminnassa on sen alkuajoista lähtien ollut kotimaisen taiteen tukeminen taideteoshankintojen sekä apurahojen ja palkintojen myöntämisen kautta. Tänä vuonna tehtävästään luopuva, vuodesta 1998 asti yhdistyksen rahastonhoitajana toiminut Hannu Hokka on toimivuosiensa aikana pitänyt huolen siitä, että taiteelle on riittänyt rahaa jaettavaksi.